donderdag 25 september 2014

Hungary: the situation of democracy, rule of law and fundamental rights

Event date: Tuesday 16 September 2014 from 17:00 to 19:00
Location: STRASBOURG WIC 100

ALDE will hold a hearing on the situation of Hungary during the plenary session of the European Parliament in Strasbourg. Representatives of civil society, press and experts have been invited to speak about developments in Hungary, notably the crackdown on NGOs supporting democracy and civil rights.  Europe is a community of values. We have to stand up for those values, when they are under threat. Europe cannot credibly promote fundamental rights abroad if we do not enforce them within the EU itself. We should also send a powerful signal that authoritarianism and intolerance have no place in Europe.

Naar aanleiding van een e-mail van mij ontving ik onderstaande reactie van Sophie in 't Veld:

Geachte heer,

D66/ALDE is buitengewoon uitgesproken en actief op dit onderwerp. Wij zijn tot nu toe de enige fractie die zich heeft uitgesproken. ALDE had gevraagd om een plenair debat over de situatie in Hongarije tijdens de september zitting (zie http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140915+ITEM-017+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=1-024-000 ) maar de Socialisten en Christen Democraten waren daar tegen. We hebben een nieuwe verzoek ingediend voor de october zitting.

In de tussentijd hebben we een eigen hoorzitting georganiseerd. Het persbericht daarover alsmede de opnamen van die bijeenkomst vindt U hier: http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/hungary-the-situation-of-democracy-rule-of-law-and-fundamental-rights-43512/

Onze hoorzitting heeft zeer heftige reacties opgeroepen in de Hongaarse pers.

ALDE is tevens uiterst kritisch over de Hongaarse kandidaat Eurocommissaris. Hij zal volgende week in een hoorzitting aan de tand worden gevoeld. Maar het lijkt er sterk op dat hij rugdekking krijgt van Christen Democraten en Socialisten.

D66/ALDE is dus wel degelijk zeer actief en kritisch, en zal dit onderwerp blijven volgen. Voor D66/ALDE is Europa een waardengemeenschap. Daarin is geen plaats voor anti-democratische tendenzen en schendingen van de grondrechten.

Met vriendelijke groet,

Sophie in 't Veld
Delegatieleider D66 Europees Parlement

Waarom de Socialisten en Christen Democraten de situatie in Hongarije gedogen zou u kunnen vragen aan Wim van de Camp ( wim.vandecamp@europarl.europa.eu ) of Paul Tang ( paul.tang@europarl.europa.eu ). U kunt deze mensen een e-mail sturen. Reacties zal ik op deze blog publiceren.